Този сайт използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване. Не разкриваме събраната информация на трети страни. Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за това как и защо използваме бисквитки (cookies) тук.
НОВО: безплатна доставка за поръчки над 99 лв., платени с карта!
Универсален дезинфектант с бактерицидно и фунгицидно действие 'V Guard Surfaces', 750 мл

V Guard Surfaces ще Ви помогне да държите патогените настрана от дома и офиса!
Дезинфектантът за повърхности съдържа 70% спирт, който убива 99.9% от всички патогени на място.


Подходящ е за голямо разнообразие от повърхности и се предлага във формат от 750 мл, предназначен за всекидневна употреба. Формулата, която не съдържа белина, ще се погрижи да почисти и дезинфекцира всички често докосвани повърхности.


V Guard Surfaces ще Ви помогне да почистите всички критични повърхности у дома и офиса. Напръскайте повърхността и оставете препарата да подейства за 10-15 секунди. Забършете с чиста кърпа.


ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно /Candida albicans/ и ограничено вирусоцидно /вируси с обвивка/ действие, като областите на употреба са:

Хигиенна дезинфекция на ръце;
Дезинфекция на малки по площ, устойчиви на алкохол повърхности /работни плотове, бюра, оборудване, дръжки, компютри, клавиатури, принадлежности и др./ в обекти с обществено предназначение, транспорта, офиса, бита.


НАЧИН НА УПОТРЕБА: Биоцидът е готов за употреба. Хигиенна дезинфекция на ръце: Втрива се в продължение на 1 минута в кожата на чисти и сухи ръце в количество не по-малко от 3ml, така че да се поддържа кожата на ръцете мокра от дезинфектанта през цялото време на въздействие.

Дезинфектантът се втрива по стандартна техника за хигиенна дезинфекция на ръце, като след изтичане на времето на въздействие се оставя да изсъхне. Повърхностите се третират с биоцида чрез напръскване или обтриване с напоена с дезинфектанта кърпа до пълното им омокряне.

Оставя се да действа в продължение на 2-5 минути, до изсъхване. След третиране, помещението се проветрява в продължение на 30 минути.


Внимание: Само за външна употреба!
Да се съхранява извън обсега на деца и домашни животни.


Активно вещество: Етилов алкохол – 70 g / 100 g.

Главна група 1 – Дезинфектанти.

Продуктов тип 1 – Хигиена на човека.

Продуктов тип 2 – Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора и животни.

Категория на потребителите: професионална и масова.


Вид на биоцида: готова за употреба течност - спрей. GHS02 Сигнална дума: ОПАСНО! Предупреждения за опасност: Н225 Силно запалими течност и пари. Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. P501 Съдът да се изхвърли в съотвествие с нормативната уредба.


ВНИМАНИЕ! С биоцида да не се пръскат/обработват включени в електрическата мрежа електрически панели или уреди, да не се третират повърхности в близост до източници на запалване.


Мерки за оказване на първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: преместете пострадалия на открито. Ако дишането е затруднено, потърсете медицинска помощ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен ако е препоръчано от лекар. Никога не давайте нещо през устата на човек, който е в безсъзнание. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: измийте с голямо количество вода; ако се появи дразнене, потърсете медицинска помощ. Няма специфичен антидот. СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в проветриво място, далеч от източници на топлина и пряко излагане на слънчева светлина.

Напишете отзив

Please login or register to review

Универсален дезинфектант с бактерицидно и фунгицидно действие 'V Guard Surfaces', 750 мл

  • Код на продукта: vguard750
  • Наличност: В наличност
  • 9,90 лв.
  • Без данък: 9,90 лв.